"Loading..."

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla ALARA TARIM SAN.TİC.AŞ. tarafından hangi kapsamda işleneceğine ilişkin detaylar aşağıda başlıklar halinde bilgilerinize sunulmuştur.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı, Yükümlülük;

Kişisel verileriniz ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir.

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Firmamız kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu bağlamda kişisel veriler; Şirket ürün ve hizmetleri sunmak, şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, insan kaynakları faaliyetini yürütmek, tedarikçi ve müşterileri ile hizmet kalitesini arttırmak, şirket faaliyetleri kapsamında tedarikçi ve müşteri incelemeleri yapmak ve raporlamak gibi faaliyetler kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması;

Kişisel verileriniz, Şirket’imiz tarafından her türlü sözlü, yazılı yada elektronik ortamdan ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.

Kişisel Verinin Aktarımı;

Toplanan kişisel veriler, şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile, gerekli durumlarda resmi mercilerle, kamu kurumlarıyla, banka ve sigorta şirketleriyle paylaşılabilir,

Yukardaki amaçlar dışında şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması;

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

KVKK Başvuru Formu